15_Quick_Dry

15 – IMPALA Бързо изсушаване

Съхне бързо, веднага предпазва повърхността на прясно нанесения лак за нокти.Съдържа бързо летлив повърхностен агент, който създава деликатно покритие за предпазване на лака за нокти от повреждане.Позволява ви да си служите с ръцете още преди лака да е изсъхнал нацяло, без да си повредите маникюра.